Wat is de werkwijze?

 

 

 

 

 

 

Intakegesprek:

 

Tijdens dit eerste gesprek wordt de problematiek besproken en jouw wensen en verwachtingen van de behandeling komen aan de orde. Aan de hand van dit gesprek kun je bepalen of je de behandeling al dan niet wilt voortzetten.

 

Neem je je zoon of dochter mee naar het eerste gesprek?

Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw zoon of dochter. Vanaf de leeftijd van een jaar of 12 kunnen kinderen meestal heel goed verwoorden waar het wat hulp bij kan gebruiken. Je kind kan dan zelf ook aangeven waar het tegenaan loopt. Het doel is om uw kind vanaf het eerste moment een vertrouwde sfeer mee te geven. 

 

Sessies:

 

Wanneer er besloten wordt door te gaan zal het vervolg bestaan uit 5 sessies van een uur met jouw kind. Dit is het Spelenderwijs-traject.

 

Na deze 5 sessies zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar jou/jullie als ouder(s)/verzorger(s). In deze terugkoppeling zal worden geëvalueerd of verdere behandeling noodzakelijk is.

 

Als er verdere behandeling noodzakelijk is wordt er een nieuw traject samengesteld van 2 of meer sessies. Afhankelijk van de behoefte.

 

Evaluatie vindt uiteraard regelmatig plaats en je wordt goed op de hoogte gehouden van de voortgang van je kind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er in de sessies?

 

Afhankelijk van het kind worden methodes gekozen die het beste bij het kind passen en het kind als individu ondersteunen. Hierdoor zal het kind altijd centraal blijven staan. In de praktijk betekent dit, dat verschillende kinderen met één en dezelfde klacht of diagnose heel diverse behandelingstechnieken kunnen hebben.

 

De sessies met kinderen zijn Spelenderwijs:

“Praten mag, maar hoeft niet.”

 

Tijdens de sessies kiest het kind zelf de activiteiten die het aanspreekt:

 

De sessies zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

 

Goed om te weten:

 

Het is ook mogelijk om een gesprek/sessie te plannen met de school van het kind. In sommige gevallen is het belangrijk dat de leerkracht(en) op de hoogte zijn van de ontwikkling van het kind. Als jij als ouder/verzorger het moeilijk vindt om dit bespreekbaar te maken, dan kan Praktijk Spelenderwijs ,eventueel ook samen met jou, dit gesprek aangaan. De noodzaak van een schoolgesprek is afhankelijk van het kind.

 

Fijn om te weten:

 

Het is ook mogelijk voor een school om mij in te zetten tijdens schooluren. Vaak signaleren leerkrachten problemen bij kinderen, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). Scholen hebben vaak een fonds tot hen beschikking waarmee ze dergelijke hulp kunnen inschakelen.

 

 

 

Je hoeft niet iets bijzonders te zeggen of te doen om bijzonder te zijn

Citaat