Registraties & Info

Praktijk Spelenderwijs heeft de volgende registraties

Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 24461762

AGB-code Zorgverlener: 90-039347

VIT  Vereniging van Integraal Therapeutenen onder registratienummer 696.21.A

Registertherapeut BCZ® bij de koepelorganisatie RBCZ Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

Licentie 409007R

S.C.A.G. gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten onder nummer 11806

Behandelovereenkomst

Praktijk spelenderwijs maakt gebruik van een behandelovereenkomst conform de WGBO. Hierin staat o.a. hoe praktijk Spelenderwijs omgaat met uw privacy 

Algemene verordering persoonsgegevens -AVG

Praktijk Spelenderwijs heeft een register van verwerkingsactiviteiten, in dit register staat opgenomen:

a. een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens die praktijk Spelenderwijs verwerkt.

b. een beschrijving van de doeleinden waarvoor prakijk Spelenderwijs persoonsgegevens verwerkt.

c. welke rechten cliënten hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen.

d. welke organisatorische en technische maatregelen praktijk Spelenderwijs neemt om de persoonsgegevens te                  beveiligen.

e. hoe lang Praktijk Spelenderwijs de persoonsgegevens bewaart.

f. hoe Praktijk Spelenderwijs omgaat met een datalek.